Copyright

Toate drepturile de autor ale Programelor numite în continuare generic WO-MAN se află sub rezervă drepturilor de autor ce aparţin S.C. ABC FACTORY INTL SRL.

Programele WO-MAN sunt proprietatea exclusivă, cu toate drepturile rezervate S.C. A.B.C. FACTORY INTL. S.R.L., fiind protejat de reglementările locale şi internaţionale din domeniul dreptului de autor.

Toate produsele, conceptele, etc, aşa cum sunt descrise şi prezentate pe site, precum şi orice alt concept ce intră sub incidenţa drepturilor de autor aşa cum sunt definite în temeiul Legeii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi Legii nr. 285/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legii privind brevetele de invenţie nr 64/1991, Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, alte legi în vigoare – şi care sunt componente ale programelor Learn2b sunt proprietatea societăţii, în mod exclusiv, irevocabil şi perpetuu.

Prezentul site cuprinde: texte, poze, baze de date, servicii, logo-uri, orice fel de informaţii, reclame, etc şi constituie “conţinutul” site-ului WO-MAN. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească documentul Termeni şi Condiţii prezentaţi în continuare, înainte de accesarea site-ului. Parcurgerea şi utilizarea site-ului WO-MAN reprezintă acceptarea fără limitări sau rezerve de către Dumneavoastră a prezenţilor termeni şi condiţii. WO-MAN îşi rezervă dreptul, pe baza unilaterală, de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adauga şi/sau retrage în parte sau în întregime aceşti termeni, fără a anunţa în prealabil. Aceste schimbări vor intră în vigoare din momentul publicării pe site-ul WO-MAN.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, INDUSTRIALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut al acestui site (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date) este proprietatea WO-MAN şi este aparat de legea pentru protecţia drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obţinerea unui acord prealabil de la deţinătorii de drept se pedepseşte conform legilor în vigoare. Conţinutul site-ului WO-MAN nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând formă electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanţilor WO-MAN.

Conţinutul marcat ca aparţinând altor terţi, aparţine exclusiv deţinătorilor de drept, WO-MAN nu îşi asumă nici un drept asupra acestora.

Numele, imaginile şi logo-urile care stabilesc identitatea WO-MAN sau a unei părţi terţe şi a produselor şi serviciilor lor sunt supuse dreptului de copyright, drepturi de design şi marca înregistrată a WO-MAN, şi/sau a unei părţi terţe. Nicio informaţie din aceste condiţii nu va fi interpretată a da prin implicare, împiedicare orice autorizaţie sau drept de folosinţă a mărcii înregistrate, a brevetului, a dreptului de design sau copyright a WO-MAN sau a unei a treia părţi.

Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului și a conținutul său, inclusiv, cu titlu de exemplu, imagini, sunet, audio, video, desene, texte, grafică, sigle, pictograme, combinații de culori, structură, butoane, pe lângă software, denumiri comerciale, mărci comerciale, lucrări, ilustrații, fotografii și desene industriale, precum și orice alte simboluri de uz industrial și comercial sunt proprietatea WO-MAN sau a proprietarilor terți respectivi care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe site-ul web.

Reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție în scopuri comerciale a unei părți sau a întregului conținut al site-ului, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă fără autorizarea WO-MAN.

Utilizatorii sunt de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de WO-MAN. Utilizatorii pot folosi site-ul și conținutul său pentru uz propriu personal și privat. Orice altă utilizare este interzisă, iar utilizatorii trebuie să obțină acordul prealabil, explicit și în scris de la WO-MAN. Utilizatorii se vor abține de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe site-ul web.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Completarea FORMULARULUI DE CONTACT şi a cometariilor va fi considerată şi va reprezenta consimţămîntul dumneavoastră expres şi neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte, selectarea candidaţilor şi publicarea pe site a fotografiilor, numelui (de formă „prenume şi iniţială numelui.

WO-MAN nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului de contact. Dacă nu doriţi că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizaţi. Completarea FORMULARULUI DE CONTACT şi a comentariilor va fi considerată şi va reprezenta consimţămîntul dumneavoastră expres şi neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte. Utilizatorul are obligaţia de a completă corect câmpurile formularului, în conformitate cu realitatea. Dacă nu doriţi că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizaţi. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavaoastra referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării va rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii “Contact” din site. Termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului sunt guvernate şi interpretate conform Legilor din România

LIMITAREA RĂSPUNDERII

WO-MAN nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă WO-MAN a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;

– acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;

– orice altă problema legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa de office@learn2b.ro. Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. WO-MAN nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului sau.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele:

–utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;

– WO-MAN se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.

WO-MAN nu oferă nicio garanţie că:

– informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;

– serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

– rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

– calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele;

– orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singură persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în termenii şi condiţiile de utilizare.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul WO-MAN necesită o autorizaţie prealabilă în scris. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului WO-MAN.

WO-MAN nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul WO-MAN şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

DREPT APLICABIL

Prezentii Termeni şi condiţii, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni şi condiţii sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Termenilor şi condiţii şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competenţe. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la aceşti Termeni şi Condiţii Utilizatorul site-ului WO-MAN confirmă că a citit şi acceptat aceşti Termeni şi Condiţii. Utilizarea site-ului de către client implică acceptarea necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

ALTE INFORMAŢII

Acolo unde vi se cere să contribuiţi la websiteul WO-MAN (inclusiv texte, fotografii, grafică, video sau audio) sunteţi de acord, prin faptul că va oferiţi contribuţia să atribuiţi lui WO-MAN dreptul şi autorizaţia continuă, gratuită, non-exclusivă de a folosi, reproduce modifică, adapta, publică, traduce, crea derivaţii, distribui, produce, derula, face disponibilă publicului, şi a exercită toate drepturile de copyright şi publicitate legate de contribuţia dvs. mondială şi/sau de a folosi contribuţia dvs. în alte materiale sub orice formă media cunoscută acum sau în viitor pentru condiţiile complete ale oricăror drepturi care ar putea există în contribuţia dvs., şi în conformitate cu restricţiile de confidenţialitate menţionate în politică de confidenţialitate a WO-MAN. Dacă nu doriţi să oferiţi WO-MAN drepturile menţionate mai sus va rugăm nu trimiteţi contribuţiile dvs. acestui website.

Continuare de la paragraful anterior, prin trimiterea contribuţiei dvs. acestui website:
a) garantaţi că este contribuţia dvs.;

b) este lucrarea dvs. originală şi că aveţi dreptul să o puneţi la dispoziţia WO-MAN pentru toate scopurile menţionate mai sus;

c) nu este defăimătoare;

d) nu încalcă nicio lege;

e) asigura WO-MAN împotriva oricăror taxe legale, daune sau orice alte cheltuieli pe care le poate întâmpina WO-MAN ca rezultat al încălcării clauzei de mai sus;

f) renunţă la orice drepturi morale ale contribuţiei dvs. în scopul trimiterii ei şi publicării pe site şi în scopurile menţionate mai sus.

Nu aveţi voie să trimiteţi niciun material dafaimator sau ilegal, de orice natură pe website-ul WO-MAN. Aceasta include text, grafică, vide, programe sau audio.
Materialul cu care contribuiţi cu intenţia comiterii sau a promovării unei acţiuni ilegale este strict interzis.
Sunteţi de acord să trimiteţi doar materialele dvs. proprii. Este interzis plagiatul, sau încălcarea drepturilor părţii terţe inclusive dreptul de copyright, marca înregistrată, secrete ale afacerii, confidenţialitate, publicitate, drepturi personale sau de proprietate.

Părerile exprimate pe website sunt cele ale membrilor publicului şi nu neapărat ale WO-MAN.
Site-ul conţine link-uri spre site-uri terţe, care nu se află sub controlul WO-MAN. Observaţi că atunci când daţi click pe aceste linkuri navigaţi pe alt website. WO-MAN nu face nicio observaţie privitoare la site-uri terţe. Când acccesati un site terţ, o faceţi pe propria răspundere. WO-MAN nu este responsabil de veridicitatea oricăror informaţii, opinii, sfaturi sau afirmaţii de pe site-urile terţe. WO-MAN oferă aceste link-uri din interes. Includerea acestor link-uri nu presupune faptul că WO-MAN susţine, recomandă sau acceptă orice răspundere faţă de conţinutul acestor site-uri.

Dacă aceste condiţii sunt declarate ilegale, invalide sau neexecutorii datorită legilor vreunui stat sau vreunei ţări în care aceste legi trebuie puse în aplicare, atunci în măsura în care acea condiţie este ilegală, invalida sau neexecutorie această va fi ştearsă dintre condiţii şi termenii şi condiţiile rămase vor rămâne în vigoare şi vor continuă să fie aplicate.

WO-MAN nu răspunde, în niciun caz, pentru daune de orice natură care ar putea surveni, cu titlu de exemplu, ca urmare a: erorilor sau omisiunilor în conținut, indisponibilității site-ului sau transmiterii de viruși sau malware în conținut, în ciuda tuturor măsurilor tehnologice adoptate pentru a preveni aceste situații.

Utilizatorii pot fi redirecționați de pe site către conținuturi de pe site-uri terțe. Având în vedere că furnizorul nu poate controla conținutul introdus de terți pe site-ul său în orice moment, WO-MAN nu-și poate asuma nicio responsabilitate pentru acest conținut. În toate cazurile, furnizorul declară că va retrage orice conținut care ar putea contraveni legislației naționale și internaționale, moralității sau ordinii publice, cu efect imediat, prin retragerea imediată a redirecționării către site-ul respectiv, raportarea conținutului autorităților competente.

WO-MAN nu este răspunzător pentru informațiile și conținutul stocat, inclusiv, dar fără a se limita la, forumuri, chaturi, generatoare de bloguri, comentarii, rețele sociale sau orice alt suport care permite terților să publice conținut independent de pe site. Cu toate acestea, WO-MAN se pune la dispoziția tuturor utilizatorilor, a autorităților și a forțelor de securitate și colaborează în mod activ pentru retragerea sau blocarea oricărui conținut care ar putea afecta sau contraveni legislației naționale sau internaționale, drepturilor terților, moralității sau ordinii publice. În cazurile în care utilizatorii consideră că conținutul care poate fi clasificat ca atare există pe site-ul web, sunt rugați să semnaleze acest lucru fără întârziere administratorului site-ului.

Site-ul a fost verificat și testat pentru a ne asigura că funcționează corect. În principiu, funcționarea corectă a site-ului poate fi garantată non-stop, pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, WO-MAN nu poate exclude posibilitatea existenței unor erori de programare sau că accesarea site-ului poate fi împiedicată din cauze de forță majoră, dezastre naturale, acțiune industrială și alte circumstanțe.
Introducerea de hyperlinkuri în scopuri comerciale, pe site-uri terțe, care permit accesul la site-ul, este interzisă fără acordul prealabil în scris al WO-MAN.

WO-MAN nu răspunde pentru utilizarea sau conținutul site-urilor terțe, care pot conține linkuri către learn2b.ro.

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

CE SUNT COOKIE-URILE ȘI CUM LE FOLOSEȘTE WO-MAN?

WO-MAN, acționând în nume propriu sau prin intermediul unui terț, contractat pentru a furniza servicii de statistică, poate utiliza cookie-uri atunci când un utilizator navighează site-ul. Cookie-urile sunt fișiere pe care un server la trimite browserului, în scopul de a înregistra activitatea utilizatorilor în timpul navigării pe site.

Utilizarea cookie-urilor permite serverului site-ului să recunoască browserul web folosit de utilizator, în scopul de a simplifica experiența de navigare, permițând, de exemplu, accesul utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil, accesul la zonele, serviciile, promoțiile și concursurile rezervate exclusiv lor fără a fi nevoie să se înregistreze la fiecare vizită. De asemenea, sunt folosite pentru a măsura parametrii de audiență și trafic, monitorizând progresul și numărul de accesări.

Garanții privind utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile utilizate de site sunt asociate exclusiv utilizatorilor anonimi și computerelor lor și nu oferă detalii personale despre utilizatori.

Unele cookie-uri sunt utilizate de către terți (de exemplu, Google) pentru a furniza WO-MAN date privind eficacitatea promoțiilor sale. Cookie-urile nu colectează, în niciun caz, informații personale care ar putea fi folosite pentru a identifica un anumit utilizator.

Cookie-urile utilizate pe site-ul web sunt, în toate cazurile, de natură temporară, folosite exclusiv pentru a îmbunătăți eficiența ultimei transmisii. Niciunul dintre cookie-urile utilizate pe site nu are o durată mai mare de doi ani.

Utilizatorii pot configura browserul lor pentru a-i notifica la primirea de cookie-uri și pentru a împiedica instalarea acestora pe calculatorul lor.

Prin ștergerea sau dezactivarea cookie-urilor WO-MAN, este posibil ca utilizatorul să nu mai poată accesa anumite funcții ale site-ului.

Nu este necesar ca utilizatorii să permită instalarea cookie-urilor, pentru a utiliza site-ul, deși acestea sunt necesare pentru conectarea la servicii care necesită înregistrare prealabilă sau autentificare.

 CE TIPURI DE COOKIE-URI FOLOSEȘTE WO-MAN?

WO-MAN poate utiliza patru tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri tehnice

Acestea permit utilizatorului să navigheze pe site și să folosească funcții cum ar fi coșul de cumpărături.

Cookie-uri analitice

WO-MAN folosește cookie-uri Google Analytics pentru a calcula numărul de utilizatori care vizitează site-ul. Aceste cookie-uri permit măsurarea și analizarea modului în care utilizatorii navighează site-ul. Aceste informații permit WO-MAN să-și îmbunătățească în permanență serviciile și experiența utilizatorilor pe site. Pentru informații suplimentare, consultă pagina de confidențialitate Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie-uri preferențiale

Ori de câte ori utilizatorii navighează sau cumpără pe site-ul web, site-ul își va aminti preferințele lor. Datorită acestor cookie-uri, putem să oferim utilizatorilor o experiență de navigare mai simplă, mai convenabilă și personalizată.

Cookie-uri de publicitate

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a afișa reclame relevante pentru utilizatori. De asemenea, limitează numărul de afișări ale unui anunț pentru fiecare utilizator și ajută WO-MAN să măsoare eficiența campaniilor sale publicitare. Când navighează pe site-ul web, utilizatorii acceptă că WO-MAN va descărca aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivele lor și că le va consulta atunci când utilizatorul vizitează site-ul WO-MAN în viitor.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU LINKURILE CĂTRE ALTE SITE-URI?

Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri cu politici de confidențialitate diferite de cele ale WO-MAN. Prin urmare, WO-MAN nu răspunde pentru conținutul sau practicile site-urilor web la care conduc linkurile. WO-MAN își sfătuiește utilizatorii să verifice Politica de confidențialitate a tuturor site-urilor pe care le accesează prin learn2b.ro

CUM COLECTEAZĂ ȘI FOLOSEȘTE WO-MAN ADRESELE IP?

Serverele site-ului pot detecta automat adresa IP și numele de domeniu utilizate de către utilizatori.

O adresă IP este un număr atribuit automat unui computer atunci când se conectează la Internet. Această informație permite prelucrarea ulterioară a datelor pentru a obține statistici care permit cunoașterea numărului de vizite pe site, ordinea vizitelor, punctul de acces etc.